مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 45-66

فاطمه شیخی نژاد؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده


ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

غلامعلی طبرسا؛ حمید رامین مهر


تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

حسن زارعی متین؛ مهدی سبکرو؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ حمید رامین مهر


بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

سعید مرتضوی؛ حسین کارشکی؛ سیما ساغروانی


عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

مجتبی رجب بیگی؛ مریم فریدی خورشیدی


معنویت، شادی و محیط کار

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

محمدعلی حقیقی؛ فائزه حیدری؛ معصومه کاظمی


ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ روناک صفائی فراهانی


استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش


شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

عبدالمجید حسن زاده؛ سعید رجایی پور؛ ابوالقاسم نوری


واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی) ---- انتشار در شماره بهار 1403

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.29252/jpap.2021.211021.0

غلامعلی طبرسا؛ حسین ملازاده؛ داود افروز


فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-73

10.29252/jpap.2021.100644

عادل آذر؛ لیلا میرزاده کوهشاهی؛ آمنه خدیور؛ عباس مقبل باعرض


طراحی الگوی فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 57-76

سید محمد میر کمالی؛ محمد رضا حمیدی زاده


مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان‌های دولتی)

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 59-76

حسین رحمان سرشت؛ زهره موسوی کاشی