دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.48308/jpap.2021.100857

غلامعلی طبرسا؛ حسین ملازاده؛ داود افروز


طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.48308/jpap.2022.102000

رامین معصومی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی؛ کریم اسگندری


رابطه توانمندی منش با سبک‌های مقابله با استرس کارکنان در زمان بحران بیماری کرونا: نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.48308/jpap.2023.102678

وجیهه ظهور پرونده؛ آرزو خرمیان خلیل آباد


ارائه مدلی در زمینه تاثیر عوامل مدیریت دولتی نوین بر توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48308/jpap.2023.103104

علی دولتشاه؛ علی فکور


ارائه مدل معادلات ساختاری سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی---انتشار در شماره تابستان 1403

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.52547/jpap.2023.229769.1243

علی چنگیزی؛ حسن گیوریان؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


طراحی مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jpap.2024.232269.1317

سیدشهرام جوکارموردراز؛ عبدالخالق غلامی چنارستان؛ کرم اله دانش فرد


تاثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتار خلاقانه کارکنان با تاکید بر نقش کامیابی، تعلق خاطر کاری و عزت نفس مبتنی بر سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jpap.2024.232404.1320

مرضیه دهقانی زاده؛ مهدی بنی اسد


شناسایی مولفه‌های تأثیرگذار مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jpap.2024.232887.1333

عالمه خسروی کتولی؛ عباس منوریان؛ عزت الله عباسیان


سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.48308/jpap.2024.232482.1323

ایدا هنرمندی چوکامی؛ محمدحسین کناررودی


گونه شناسی انواع عملکرد ویترینی مدیران سازمان‎ های دولتی و پیامدهای آن با روش FCM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.48308/jpap.2024.234145.1363

علی شریعت نژاد؛ زهرا عینی نرگسه؛ فرناز مهدی خانی


شبکه در برابر شبکه؛ طراحی شبکه خط‌مشی مقابله با فساد شبکه‌ای در مدیریت کلانشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.48308/jpap.2024.234740.1376

سید مصطفی جلیلی؛ غلامرضا کاظمیان