اصول اخلاقی انتشار مقاله

تبعیت از مقررات کمیته بین‌المللی اخلاق نشر ( Committee on Publication Ethics)

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید".

کوپ، انجمنی برای بحث و تبادل‌نظر بین سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحب‌نظران این حوزه است. این کمیته فعالیت خود را از سال 1997 با گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود 9000 عضو از سراسر دنیا در تمام رشته‌ها دارد و عضویت برای سردبیران مجلات و سایر افراد علاقه‌مند امکان‌پذیر است. بسیاری از ناشران بزرگ دنیا عضو کوپ هستند.

کوپ، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. کوپ دارای سمینارهای سالانه و همچنین آموزش‌های الکترونیک برای سردبیران تازه کار است.

توصیه‌هایی برای داوران و سردبیران به منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از غرض و ... تنظیم شده است که رعایت آن‌ها از جانب این اشخاص به عنوان افراد تأثیرگذار در کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش بسیار حائز اهمیت است.

این کمیته، برای سردبیران و داوران رهنمودهایی به صورت نمودار تهیه کرده است که هنگام مواجهه با انواع سوءرفتارهای پژوهشی چه رفتارهایی می‌توانند داشته باشند.

فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی نیز در راستای اجرا و برقراری استاندارهای های کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر، فرایند های داوری کاملا تخصصی را رعایت می‌نماید و موارد زیر را در تمامی آثار نویسندگان مورد نظارت قرار می‌دهد.

1- اتهامات سوء استفاده ها

2- دادخواهی و تجدید نظر

3- تضاد منافع

4- داده ها و قابلیت بازتولید

5- مالکیت معنوی

6- مدیریت مجله

7- نظارت اخلاقی

8- بحث های پس از انتشار

--------------------------------------------------------------------------------------

مبارزه با سرقت ادبی و علمی

فصلنامه علمی چشم انداز مدیریت دولتی بدینوسیله اعلام می‌نماید که با هرگونه سرقت علمی و ادبی، تحت هر عنوانی برخورد خواهد کرد. به این ترتیب، نویسندگانی که از پایان‌نامه‌ها، مقالات، گزارش‌ها و تألیفات سایر پژوهشگران سوء استفاده می‌نمایند، پس از تشخیص توسط مسئولان نشریه، در بار اول به مدت دو سال از ارسال و چاپ مقاله در این نشریه محروم خواهند گردید.

در صورت تکرار این امر از سوی نویسندگان، این محرومیت به مدت شش سال دیگر تمدید خواهد شد.

بعلاوه مسئولیت هرگونه تقلب یا سرقت علمی و ادبی فقط و فقط در ابتدا مربوط به نویسنده مسئول و در مرحله بعد، بر عهده‌ی سایر نویسندگان خواهد بود و این نشریه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 

نشریه چشم انداز مدیریت دولتی به صورت مداوم به اصالت و اعتبار مقالاتی که از سوی نویسندگان ارسال می‌گردد کاملاً نظارت دارد و با استفاده از سامانه‌های مشابه‌یاب متون، تمامی آثار علمی ارسال شده را تحت بررسی قرار می‌دهد و با هرگونه تخلفی به سرعت برخورد خواهد کرد.

تشخیص سرقت علمی و ادبی در مقالات نویسندگان در هر مرحله تنها بر عهده‌ی نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------------

محرمانگی اطلاعات کاربران

نام ها، ایمیل ها و تمامی اطلاعات شخصی وارد شده در سایت مجله، در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع

هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه، لازم است که دو فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نیز همزمان در سایت نشریه و توسط نویسنده مسئول مقاله بارگزاری شود؛ در غیر اینصورت به مقاله ارسال شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. این فرم‌ها از قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی هستند.