ثبت نام

خواهشمند است هنگام عضویت، تمامی فیلدهای زیر را به دقت در هر دو زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید.

 

در قسمت «سمت/سازمان» لطفا وابستگی سازمانی خود را مطابق راهنمای زیر وارد نمایید:

  1. برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسری و غیر انتفاعی: به عنوان مثال، (گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران و ایران). «توجه:نباید مرتبه علمی آنها همچون استادیار، دانشیار و ... آورده شود.»
  2. برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی: به عنوان مثال، (گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم‌ انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران). «توجه:نباید مرتبه علمی آنها همچون استادیار، دانشیار و ... آورده شود.»
  3. برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پیام‌نور: به عنوان مثال، (گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، واحد زنجان، زنجان، ایران). «توجه:نباید مرتبه علمی آنها همچون استادیار، دانشیار و ... آورده شود.»
  4. برای دانشجویان: به عنوان مثال، (دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران).
  5. برای دانشجویان فارغ‌التحصیل: به عنوان مثال، (دکتری، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران).

 

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image