آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1180
تعداد پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش 717
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 539

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 387
تعداد مشاهده مقاله 428075
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 189595
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1166 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1469 روز
درصد پذیرش 32 %