اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 845
تعداد پذیرش 314
تعداد عدم پذیرش 486
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 357

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 302
تعداد مشاهده مقاله 12103
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6361
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 61 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 95 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 1392 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 225 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1799 روز
درصد پذیرش 37 %