اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1133
تعداد پذیرش 368
تعداد عدم پذیرش 691
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 519

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 374
تعداد مشاهده مقاله 243944
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 144761
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 45 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 1197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 179 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1517 روز
درصد پذیرش 32 %