اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1012
تعداد پذیرش 350
تعداد عدم پذیرش 606
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 460

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 350
تعداد مشاهده مقاله 83843
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53085
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 51 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 1248 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1607 روز
درصد پذیرش 35 %