اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 862
تعداد پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش 505
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 376

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 19146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10595
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 59 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 71 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 1352 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 218 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1736 روز
درصد پذیرش 37 %