اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1213
تعداد پذیرش 390
تعداد عدم پذیرش 745
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 560

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 398
تعداد مشاهده مقاله 833923
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 447395
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 42 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1141 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 169 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1437 روز
درصد پذیرش 32 %