اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1044
تعداد پذیرش 351
تعداد عدم پذیرش 622
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 466

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 99100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65674
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 49 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 62 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 1245 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1574 روز
درصد پذیرش 34 %