اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1096
تعداد پذیرش 360
تعداد عدم پذیرش 656
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 489

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 151995
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 114242
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 47 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 1218 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 187 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1552 روز
درصد پذیرش 33 %