اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 910
تعداد پذیرش 314
تعداد عدم پذیرش 542
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 405

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 36252
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22630
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 56 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 62 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 1360 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 208 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1734 روز
درصد پذیرش 35 %