فرایند پذیرش مقالات

1- مقاله‌های ارسالی باید حاصل فعالیت علمی اصیل و بی‌واسطه‌ی نویسندگان مقاله باشد و نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2- پس از ارسال و ثبت کامل مقاله در سامانه، به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی و مسئولیت نویسندگان امکان پذیر نیست.

3- در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

4- دریافت مقالات به صورت الکترونیکی و فقط از طریق سایت نشریه امکان‌پذیر است.

5- هنگام ارسال مقاله به نشریه، باید دو نسخه از آن را تهیه نماید. نسخه اول بدون نام و مشخصات باشد (نسخه داوری) و نسخه دوم دارای نام و مشخصات (نسخه اصلی)

6- پیش از ارسال مقاله، حتماً باید آن را بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه، بند به بند و به طور دقیق تنظیم نمایید؛ در غیر اینصورت به مقاله ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- این نشریه تنها با نویسنده مسئول مقاله در ارتباط خواهد بود و تمامی ایمیل‌ها و مکاتبات الکترونیک به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد شد. هر تصمیمی که در مورد مقاله گرفته شود، تنها به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد گردید؛ بنابراین، به تماس‌ها و مکاتبات سایر نویسندگان مقاله پاسخی داده نخواهد شد.

9- هزینه داوری مقالات در این نشریه به ترتیب زیر است:

  • الف) برای مقالات پژوهشی (کمی، کیفی و آمیخته)، مطالعه موردی (مورد پژوهی)، روش‌شناسی، مفهومی و مروری (Systematic Review) مبلغ 300 هزار تومان
  • ب) برای مقالات کوتاه، نقطه نظر و نقد و بررسی کتاب مبلغ 150 هزار تومان
  • پ) برای گروه الف، مبلغ 50 هزار تومان بابت بررسی اولیه اخذ خواهد گردید.
  • ت) هرکدام یک از این هزینه‌ها به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست. بنابراین لازم است نویسنده مسئول به هنگام ثبت مقاله به این مسئله توجه داشته باشد.

10- مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید هیئت تحریریه، برای داوران نشریه ارسال خواهد گردید. داوری مقالات ارسالی فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود و نتیجه داوری از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول مقاله رسانده خواهد شد. تعداد داوران هر مقاله حداقل 2 نفر خواهد بود.

11- لازم است هنگام ارسال مقالات، به صورت همزمان، فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع نیز توسط نویسنده مسئول مقاله ارسال گردد. این فرم‌ها از قسمت راهنمای نویسندگان، در دسترس هستند.

12- این نشریه به نویسندگان محترم، گواهی پذیرش مکتوب و یا الکترونیکی مقالات را اعطاء نمی‌نماید؛ بنابراین نویسندگان مقالات قبل از ارسال مقاله خویش، باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند.

13- از اعضای هیئت تحریریه نشریه، سالانه حداکثر یک مقاله و از سایر نویسندگان، سالانه حداکثر دو مقاله می‌توان منتشر نمود. بنابراین نویسندگان محترم قبل از ارسالات مقالات خود، باید نسبت به این مهم آگاهی داشته باشند.

 

Process