فرایند پذیرش مقالات

1- مقاله‌های ارسالی باید حاصل فعالیت علمی اصیل و بی‌واسطه‌ی نویسندگان مقاله باشد و نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2- پس از ارسال و ثبت کامل مقاله در سامانه، به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی و مسئولیت نویسندگان امکان پذیر نیست.

3- در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

4- دریافت مقالات به صورت الکترونیکی و فقط از طریق سایت نشریه امکان‌پذیر است.

5- هنگام ارسال مقاله به نشریه، باید دو نسخه از آن را تهیه نماید. نسخه اول بدون نام و مشخصات باشد (نسخه داوری) و نسخه دوم دارای نام و مشخصات (نسخه اصلی)

6- پیش از ارسال مقاله، حتماً باید آن را بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه، بند به بند و به طور دقیق تنظیم نمایید؛ در غیر اینصورت به مقاله ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- این نشریه تنها با نویسنده مسئول مقاله در ارتباط خواهد بود و تمامی ایمیل‌ها و مکاتبات الکترونیک به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد شد. هر تصمیمی که در مورد مقاله گرفته شود، تنها به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد گردید؛ بنابراین، به تماس‌ها و مکاتبات سایر نویسندگان مقاله پاسخی داده نخواهد شد.

9- هزینه داوری مقالات در این نشریه به ترتیب زیر است:

  • الف) برای مقالات پژوهشی (کمی، کیفی و آمیخته)، مطالعه موردی (مورد پژوهی)، روش‌شناسی، مفهومی و مروری (Systematic Review) مبلغ 300 هزار تومان
  • ب) برای مقالات کوتاه، نقطه نظر و نقد و بررسی کتاب مبلغ 150 هزار تومان
  • پ) برای تمامی مقالات، مبلغ 50 هزار تومان نیز بابت بررسی اولیه اخذ خواهد گردید.
  • ت) هرکدام یک از این هزینه‌ها به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست. بنابراین لازم است نویسنده مسئول به هنگام ثبت مقاله به این مسئله توجه داشته باشد.

10- مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید هیئت تحریریه، برای داوران نشریه ارسال خواهد گردید. داوری مقالات ارسالی فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود و نتیجه داوری از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول مقاله رسانده خواهد شد. تعداد داوران هر مقاله حداقل 2 نفر خواهد بود.

11- لازم است هنگام ارسال مقالات، به صورت همزمان، فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع نیز توسط نویسنده مسئول مقاله ارسال گردد. این فرم‌ها از قسمت راهنمای نویسندگان، در دسترس هستند.

12- این نشریه به نویسندگان محترم، گواهی پذیرش مکتوب و یا الکترونیکی مقالات را اعطاء نمی‌نماید؛ بنابراین نویسندگان مقالات قبل از ارسال مقاله خویش، باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند.

13- از اعضای هیئت تحریریه نشریه، سالانه حداکثر یک مقاله و از سایر نویسندگان، سالانه حداکثر دو مقاله می‌توان منتشر نمود. بنابراین نویسندگان محترم قبل از ارسالات مقالات خود، باید نسبت به این مهم آگاهی داشته باشند.

14- این نشریه، به‌هیچ‌وجه مقالات ترجمه‌شده را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.

15- پس از ثبت نهایی مقاله در سامانه نشریه توسط نویسنده مسئول، امکان تغییر ترتیب و تغییر مسئولیت نویسندگان مقاله به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت و درخواست‌هایی از این دست مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

16- نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی 6 بار در سال و فقط در بازه‌های زمانی زیر اقدام به بررسی اولیه مقالات خواهد نمود. این نشریه به جز در بازه‌های زمانی اعلام شده، اقدام به بررسی اولیه مقالات ارسالی نخواهد نمود؛ بنابراین لازم است نویسندگان گرامی هنگام ارسال مقاله خود به این مسئله توجه نماید.

  • بررسی اولیه (1): هفته اول اردیبهشت‌ماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/02/06
  • بررسی اولیه (2): هفته اول تیرماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/04/07
  • بررسی اولیه (3): هفته اول شهریورماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/06/08
  • بررسی اولیه (4): هفته اول آبان‌ماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/08/03
  • بررسی اولیه (5): هفته اول دی‌ماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/10/07
  • بررسی اولیه (6): هفته اول اسفندماه - حداکثر مهلت ارسال مقاله: 1400/12/02

17- این نشریه به هر نوع استعلامی، تحت هر عنوانی، از سوی هر نوع ارگان، سازمان، مؤسسه، نهاد، دانشگاه و ... در مورد وضعیت مقالات پاسخی نخواهد داد و ملاک اصلی برای نشریه فقط مقالاتی هستند که در سایت نشریه نمایه شده باشند.

18- فرآیند داوری در این نشریه، تخصصی و زمان‌بر است و به زمانی بین چهار الی پنج ماه نیاز دارد. بنابراین نویسندگان گرامی علی‌الخصوص دانشجویانی که به چاپ مقاله برای دفاع دکتری خویش نیازمند هستند، قبل از ارسال مقاله خویش باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشند.

Process