فرایند پذیرش مقالات

1- مقاله‌های ارسالی باید حاصل پژوهش اصیل و بی‌واسطه‌ی نویسندگان مقاله باشد و نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2- پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.

3- در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

4- دریافت مقالات به صورت الکترونیکی و فقط از طریق سایت نشریه امکان‌پذیر است.

5- هنگام ارسال مقاله به نشریه، باید دو نسخه از آن را تهیه نماید. نسخه اول بدون نام و مشخصات باشد (نسخه داوری) و نسخه دوم دارای نام و مشخصات (نسخه اصلی)

6- پیش از ارسال مقاله، حتماً باید آن را بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه، بند به بند و به طور دقیق تنظیم نمایید؛ در غیر اینصورت به مقاله ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- این نشریه تنها با نویسنده مسئول مقاله در ارتباط خواهد بود و تمامی ایمیل‌ها و مکاتبات الکترونیک به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد شد. هر تصمیمی که در مورد مقاله گرفته شود، تنها به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد گردید.

9- هزینه چاپ مقالات در این نشریه 3500000 ریال (سه میلیون و پانصد هزار ریال) است. به هنگامی که نویسنده مسئول، مقاله را در سامانه نشریه بارگزاری می‌کند، مبلغ 50 هزار تومان بابت بررسی اولیه اخذ خواهد گردید. این هزینه به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست. بنابراین لازم است نویسنده مسئول به هنگام ثبت مقاله به این مسئله توجه داشته باشد. مبلغ 300 هزار تومان نیز قبل از پذیرش نهایی جهت چاپ و داوری مقاله اخذ خواهد گردید.

10- مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید هیئت تحریریه، برای داوران نشریه ارسال خواهد گردید. داوری مقالات ارسالی فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود و نتیجه داوری از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول مقاله رسانده خواهد شد. تعداد داوران هر مقاله حداقل 2 نفر خواهد بود.

11- لازم است هنگام ارسال مقالات، به صورت همزمان، فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع نیز توسط نویسنده مسئول مقاله ارسال گردد. این فرم‌ها از قسمت راهنمای نویسندگان، در دسترس هستند.

12- این نشریه به نویسندگان محترم، گواهی پذیرش مکتوب و یا الکترونیکی مقالات را اعطاء نمی‌نماید؛ بنابراین نویسندگان مقالات قبل از ارسال مقاله خویش، باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند.

13- از اعضای هیئت تحریریه نشریه، سالانه حداکثر یک مقاله و از سایر نویسندگان، سالانه حداکثر دو مقاله می‌توان منتشر نمود. بنابراین نویسندگان محترم قبل از ارسالات مقالات خود، باید نسبت به این مهم آگاهی داشته باشند.

 

Process