داوران

نام داور وابستگی سازمانی عضویت در پایگاه پابلونز
بهجت آب چر دانشگاه آزاد اسلامی- مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی  
عاطفه ابراهیم پورآهندانی عضو هیئت علمی دانشگاه رشت - مدیریت رفتار سازمانی  
زهرا احمدی الوار دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان  
آفرین اخوان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر - مهندسی صنایع  
مریم اخوان خرازیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه مدیریت بازرگانی - مدیریت بازرگانی، منابع انسانی https://www.webofscience.com/wos/author/record/643600
علیرضا یاراحمدی خراسانی استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران  
وحید آرائی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - سیاستگذاری عمومی  
ابوالفضل اصغرنیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر - مدیریت دولتی  
احمدرضا اعتمادی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - مدیریت صنعتی  
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران  
محمدصادق اکبری نوقابی دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  
حسین ایمانی دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران  
ناهید امراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان - مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی  
طیبه امیرخانی دانشگاه شهید بهشتی  
مهدی انصاری پور ,دکترای مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)،دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران  
نرگس آهنگر دکتری مدیریت دولتی  
علی اوتارخانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  
اکبر بیات عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر - مدیریت دولتی  
محمدامین باتمانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور - مدیریت دولتی، منابع انسانی  
مهران بادین دهش استادیار، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. https://www.webofscience.com/wos/author/record/2253985
سونا بایرام زاده گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم  
کاوه بازرگان هرندی​ دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات - دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی  
هوشمند باقری قره بلاغ دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  
فریبا برومندان مدیریت منابع انسانی پیام نور  
مهرداد بزرگی نژاد دانشگاه تهران - مدیریت دولتی  
مینا بیگ دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، واحد تهران جنوب  
الله یار بیگی فیروزی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان - مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی  
عبدالرضا بیگی نیا عضوهیأت علمی دانشگاه شاهد - تصمیم گیری، خط مشی گذاری، حکومت و حاکمیت، سیاستگذاری، مدیریت منابع انسانی  
احمدرضا بنائی اسماعیلی پژوهشگر و کارشناس مدیریت شهری  
آرمان بهاری استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده صنعت ومعدن دانشگاه سیستان و بلوچستان  
جمال بوستان زر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب-دانشکده مدیریت و حسابداری  
مصطفی پارسامقدم دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران  
حدیث پورجمشیدی دکتری، کارآفرینی - دانشگاه رازی، کرمانشاه  
علی اکبر پیوسته استادیار ،گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.  
غفار تاری استادیار گروه مدیریت، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران  
الهام ترک تبریزی دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری - مدیریت دولتی  
فاطمه تقی زاده دکتری - علوم تربیتی، مدیریت آموزشی  
روح الله تولایی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  
مروا تونسی دانشگاه تهران - مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی  
محسن جاجرمی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شیراز - مدیریت دولتی  
امیر جبلی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران - مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی  
سلیمان جعفری دکتری، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران  
کاظم جعفری دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی. پژوهشگر  
سعید جعفری نیا عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی - مدیریت  
شهرام جمالی دکتری مدیریت دانشگاه تهران /مشاور تحقیقات/برندسازی  
علی جوکار دانشگاه شهید ستاری - مدیریت دولتی  
زینب چائی چی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی  
سپیده حاتمی استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  
سعید حجازی فر مدرس دانشگاه آفاق ارومیه  
الهه حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد - مدیریت  
مهدی حسین پور استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  
حسن حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز - مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، منابع انسانی  
مصطفی حسینی گلکار موسسه فرهنگی هنری حامیم و دانشگاه علوم پزشکی کرمان - تکنولوژی, فناوری, آینده نگری، آینده پژوهی، مطالعات علم، فلسفه علم  
محمد حمیدیان دکتری، دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت دولتی  
سارا حنجری دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی - اقتصاد  
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی - مدیریت صنعتی  
علی خدابنده بایگی عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی  
مهدی خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه مدیریت علوم و فنون هوایی شهید ستاری - مدیریت دولتی  
حسن دانائی فرد دانشگاه تربیت مدرس  
افسانه دهقانپور فراشاه استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، تهران، ایران  
مهدی دهقانی سلطانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران - مدیریت بازرگانی  
جمیله ریانی مدرس دانشگاه ، دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان - مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی  
علیرضا رجبی پور میبدی عضو هیات علمی دانشگاه یزد - مدیریت  
حاجیه رجبی فرجاد دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین - مدیریت دولتی  
فرج الله رحیمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران  
محمد رحمانی استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - مدیریت، مدیریت صنعتی  
اشرف رحیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور - مدیریت  
عباسعلی رستگار استاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان  
سعید رضایی دکتری، دانشگاه خوارزمی - رفتار سازمانی، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی  
علی رضاییان دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری  
سید عابد رضائی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
الناز رفیعی پور دکتری، دانشگاه تربیت مدرس - مهندسی صنایع، رفتار سازمانی، مدیریت تحول، پژوهش کیفی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه‌های سازمانی،  
علاالدین رفیع زاده دکتری، معاون نوسازی اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور- مدیریت دولتی، منابع انسانی  
رسول رنجبریان استادیار گروه مدیریت، واحد شاهین دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین دژ، ایران  
مصطفی رنجبر کبوترخانی دکتری، دانشگاه خوارزمی - مدیریت دولتی، منابع انسانی  
نیما رنجی جفرودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی - مدیریت دولتی  
علی مصطفی روزبه دکتری، مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، پژوهشگر و مدرس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت، مرکز آموزش مدیریت دولتی  
امیرحسین رئوف قطب الدینی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد  
مصطفی زارعی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
عادل زاهد بابلان مدیریت آموزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل  
ناصر یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد - مدیریت بازرگانی  
حامد زینلی مدیر امور مالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - دکتری، مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی  
سید حسین سیادت عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  
سیما ساغروانی دکتری، دانشگاه تهران - مدیریت  
مهدی سبک رو عضو هیئت علمی، دانشگاه یزد - مدیریت دولتی  
سیدمحمدرضا سیدی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس - مدیریت دولتی  
خیراله سربلند عضو هیات علمی، دانشگاه محققی اردبیلی- مدیریت دولتی  
فرهاد سعیدی دانشجوی دکتری گروه مدیریت پروژه دانشگاه تهران مدرس (پردیس کیش دانشگاه تهران) و پژوهشگر - مدیریت پروژه  
الهام سنگی رییس اداره ارزیابی مناطق، اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران  
محمد شاکر اردکانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان  
اردشیر شیری دانشیار، مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران  
اسکندر شیرازی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور  
اکبر شریعت نیا دکتری، پژوهشیار دانشگاه کوثر بجنورد  
سجاد شکوه یار عضو هیات علمی، دانشگاه شهید بهشتی - مهندسی صنایع، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات  
محمدمهدی شهبازی دکتری، عضو موسسه فرهیختگان جوان، دانشگاه تهران - کارآفرینی، مدیریت کسب‌وکار  
محمدتقی صادقی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - مدیریت فناوری اطلاعات  
سپیده صفرپور دهکردی دکتری، مدرس دانشگاه - مدیریت آموزشی  
ابوالفضل صفیعی پور مدرس دانشگاه - مدیریت آموزشی  
سیاوش صلواتیان عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما - مدیریت رسانه  
مژگان ضرغامی فرد عضو هیات علمی  
غلامعلی طبرسا استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری - مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی  
سید محمد طغرا دکتری، دانشگاه تهران - مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی  
مریم طهرانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت - مدیریت دولتی  
سعید ظهرابی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات،(کسب و کار هوشمند)، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
وجیهه ظهور عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد - سرمایه فکری، سرمایه‌های سازمانی، انواع هوش‌ها، و مدیریت دانش  
حسن عارفی نیا دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مدیریت دولتی  
محسن عارف نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، گروه مدیریت  
احمد عالی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری - مدیریت دولتی  
علی عبدالی گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، تهران، ایران - مدیریت صنعتی.  
امیرحسین عبدالله زاده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
مجتبی عزیزی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس - مدیریت پروژه  
محبوبه عسکری باقرآبادی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران- مدیریت دولتی  
باقر عسگرنژاد نوری دکتری، دانشگاه محققی اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مدیریت بازرگانی  
شهاب الدین عیسی لو دکتری، دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی  
محمد مهدی علی شیری عضو هیئت علمی، دانشگاه امام صادق علیه السلام - مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی  
ظهیر علی مرادی دکتری، دانشگاه مدیریت - مدیریت  
جعفر عیوض پور رئیس گروه / سازمان برنامه و بودجه  
محمد غفاری دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار - مدیریت بازرگانی، بازاریابی  
محسن فرهادی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - رفتار سازمانی، مدیریت تحول، پژوهش کیفی  
حمیده فرهنگ فلاح دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان  
راضیه فعلی دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان  
محمدعلی فلاح دانشگاه تهران  
فرشاد قادری دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان  
حمیدرضا قاسمی بنابری دکتری، دانشگاه تربیت مدرس - مدیریت دولتی و اقتصاد  
ابوالفضل قاسم زاده استادیار دانشگاه شهید مدنی  
سعید قاسمی زاده سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری‌های نو - آینده پژوهی  
سمیه قجاوند دانشگاه شهید بهشتی  
حسین قلی پور دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام - تصمیم گیری و خط مشی گذاری  
بهروز قلیچ لی استادیار  
سید حسن کیا دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور  
ندا کاوند دانشجوی دکترا , مدیریت دولتی , دانشگاه فرهنگیان  
ابوبکر کریمی استانداری کردستان -مدیریت آموزشی  
علیرضا کریمی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی  
کامبیز کریمی عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانکشده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران - مدیریت و رفتار سازمانی  
جابر کریمی جشنی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران  
مهناز کشت کار رجبی رئیس اداره کل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن - مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری  
محمد کوهی خور دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران.  
محسن گلزاده مدرس دانشگاه، دانشگاه پیام نورکرمان، مدیریت، روانشناسی سازمانی  
سهیلا گل شناس اداره کل آموزش صداوسیما مسئول ارزشیابی دوره های آموزشی  
اسدالله گنجعلی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) - مدیریت منابع انسانی  
سلیمه لطیفی جلیسه گروه مدیریت- موسسه غیرانتفاعی رحمان رامسر  
محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران - مدیریت دولتی  
آمنه مالمیر استادیار، گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران - مدیریت دولتی  
فاطمه محمدی مدرس دانشگاه تهران  
مریم محمدی دیانی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران - مدیریت بازرگانی  
محمد محمدظاهری دانشگاه مالک اشتر  
یوسف محمدی فر عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه - مدیریت بازرگانی  
محمد علی مختاری دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ATU)، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت، تهران، ایران  
کیوان مرادی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی - مدیریت آموزشی  
سعید مرتضوی استاد تمام، دانشگاه فردوسی مشهد - مدیریت دولتی  
مهدی مطهری دکتری، دانشگاه آزاد اصفهان - مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی  
جواد معدنی استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی  
هاجر معمائی کارشناس پژوهش- دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران  
منصوره معینی کربکندی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس  
حسین ملازاده دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری - مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی  
محبوبه منتظرعطائی استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.  
زینب مندعلی زاده استادیار، مدیریت، دانشگاه اراک  
شیلا منظم ابراهیم پور دکتری، دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد - مدیریت منابع انسانی  
امید مهدیه عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان  
سید محمد رضا موحد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  
عرفان موحدی فر دکتری، دانشگاه تهران - مدیریت دولتی، مدیریت تحول  
سید محمد رضا موسویان کریمی مدیر عامل شرکت مدیران به اندیش نویسا (سهامی خاص) - مدیریت دولتی  
سید عنایت الله مومنی مدرس دانشگاه - مدیریت آموزشی  
ماندان مومنی گروه مدیریت منابع انسانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
نوشین مومن کاشانی دانش‏ آموخته دکتری، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‏ریزی  
سمیه ناصرامینی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - مدیریت بازرگانی (بازاریابی)  
براتعلی نامدار بادلو کارگزین دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
محمد امین نائینی دکتری، مدیریت دولتی -مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور  
حمید نبی لو دکتری مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران  
وحید نجفی کلیانی دکتری مدیریت منابع انسانی، کارشناس اداره سازمان و روشها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
امیر رضا نریمانی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی - مدیریت استراتژیک، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارآفرینی, رتبه بندی دانشگاه‌ها،  
مرتضی نصوحی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران  
امیرهوشنگ نظرپوری دانشگاه لرستان  
اکرم هادیزاده مقدم دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت دولتی  
مهدی همایون فر استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران  
مهناز همتی نوعدوست گیلانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد تهران  
مهدیه ویشلقی دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان  
یوسف وکیلی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی - مدیریت منابع انسانی  
محمد ولی پور کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی دانشگاه پیام نوراصفهان