مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-54

10.29252/jpap.2021.100643

علی پورصمیمی؛ مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 35-57

علی دیواندری؛ سید رضا سید جوادین؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مهرداد استیری


نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 35-55

نور محمد یعقوبی؛ عباس عرب؛ عبد الباسط مرادزاده


مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 35-64

10.29252/jpap.2020.96726

نوشین مومن کاشانی؛ فرج‏ اله رهنورد؛ مهدی مرتضوی؛ محمود شیرازی


طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی ـ فنی و بوم‌شناختی برای بخش دولتی ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 36-57

البرز قتیانی؛ غلام رضا معمارزاده طهران؛ ناصر میر سپاسی


روایت حکمرانی تعالی‌گرا به‌جای توقف بر فساد

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 37-53

علی اصغر پور عزت؛ خدیجه روز بهانی


تأملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه‌ای در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-74

10.29252/jpap.2020.96674

فرهاد مهرگان؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 39-65

10.29252/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی


تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 41-64

مریم طهرانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 41-62

سید مهدی الوانی؛ میر علی سید نقوی؛ رضا زارع بزرگ ابادی


ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-65

امیر بابا اکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ علیرضا موتمنی


طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط‌مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش)

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 41-64

علی اصغر فانی؛ محسن قربانلو؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-64

محمد رضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا؛ مهراب داراب پور


طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 41-62

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاده؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-63

10.29252/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی


مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 43-72

10.52547/jpap.2021.221738.1054

دکتر فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی


مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 44-68

10.29252/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور