دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی) ---- انتشار در شماره بهار 1403

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.48308/jpap.2021.100857

غلامعلی طبرسا؛ حسین ملازاده؛ داود افروز


طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.48308/jpap.2022.102000

رامین معصومی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی؛ کریم اسگندری


رابطه توانمندی منش با سبک‌های مقابله با استرس کارکنان در زمان بحران بیماری کرونا: نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.48308/jpap.2023.102678

وجیهه ظهور پرونده؛ آرزو خرمیان خلیل آباد


ارائه مدلی در زمینه تاثیر عوامل مدیریت دولتی نوین بر توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48308/jpap.2023.103104

علی دولتشاه؛ علی فکور


تاثیر خودکارآمدی و خوش‌بینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48308/jpap.2023.103105

منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا


مدلسازی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

10.48308/jpap.2023.103570

معصومه مومنی مفرد؛ رضا سپهوند؛ سید نج الدین موسوی؛ حجت وحدتی


ارائه مدل ارزیابی خط‏مشی‌های عمومی در صنعت گردشگری ایران---انتشار در شماره بهار 1403

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.52547/jpap.2023.230748.1277

محمد حامد دهقان پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ مجتبی کیائی


ارائه مدل معادلات ساختاری سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی---انتشار در شماره تابستان 1403

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.52547/jpap.2023.229769.1243

علی چنگیزی؛ حسن گیوریان؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در انسجام سازمانی با میانجی‌گری هم‌آفرینی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.48308/jpap.2023.231471.1295

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری


ارائه الگوی فرآیندیِ پیامدهای سازمانی به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان در یک سازمان دولتی با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.48308/jpap.2023.231768.1305

کاظم موسوی؛ علی اصغری صارم؛ کامبیز حمیدی؛ رضا تقوایی


تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.48308/jpap.2023.230359.1273

علیرضا رجبی پور میبدی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ بیتا سودائی؛ مریم احمدی زهرانی


پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی کارکنان: رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.52547/jpap.2023.230524.1267

سپیده حاتمی