واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب‌های جانشین پروری در سطح حاکمیت  جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگانی که در سطح کلان حاکمیت مسؤلیت داشته و با مسایل و مشکلات سازمان های دولتی درگیر بودند، جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مظمون و برای کد گذاری داده ها از روش کینگ و هاروکز استفاده شده است. نمونه گیری این پژوهش هدفمند بوده و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شده است، تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش ده نفر بوده است، از مصاحبه هفتم به بعد دسته مفهومی جدیدی ایجاد نشده و برای اطمینان یافتن از اشباع نظری پژوهشگران سه مصاحبه دیگر نیز انجام داده اند. بعد از انجام مصاحبه ها داده های جمع آوری شده ،تجزیه و تحلیل شده اند و آسیب های جانشین پروری در سه مضمون اصلی آسیب های سیاسی، آسیب های فرهنگی و آسیب های ساختاری دسته بندی شده اند. این پژوهش می تواند مدیران و متولیان بخش دولتی را از آسیب های جانشینی پروری مطلع ساخته که در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای  اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring of the Damages of Succession Planning at the Level of the Governance of theIslamic Republic of Iran (a Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • hossein. molazadeh 2
  • davood afrooz 3

1 shahid beheshti university

2 shahid beheshti university

3 shahid beheshti university

چکیده [English]

This study aimed to identify the succession planning damages at the level of the governance of the Islamic Republic of Iran. This is a qualitative study, and data was collected via interviews with experts, who have working at the macro-level governance, and were involved with the issues and problems of government organizations. Data was analyzed by the thematical analysis method, and King and Horrocks methods were used to code data. Purposive sampling was used in the study, and debt-snowball method was applied for sampling. Population of the study included ten participants. No new conceptual category was established from the seventh interview, and three other interviews were made to ensure theoretical saturation. The collected data were analyzed after the interviews, and succession planning damages were classified into three main themes of political-legal damages (including six interpretative codes and 26 descriptive codes), cultural damages (including five interpretative codes and 21 descriptive codes), and structural damages (including seven interpretative codes and 27 descriptive codes). This study can inform administrators and authorities of the public sector of the succession planning. Finally, some suggestions were provided to improve the status quo based on the findings of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Qualitative study
  • Governance level
  • Thematical analysis

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399