کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-32

10.48308/jpap.2023.100823

غلامعلی طبرسا؛ بهنام گراوند؛ سمیرا طاهری؛ بی تا شه بخش


بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 118-135

محمد نصیری؛ عاطفه ساعدی؛ جواد نرگسیان؛ محمد رضا عبدلی


نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی


تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 125-149

عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری


بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 107-130

علی اکبر عابدی شربیانی؛ مهرداد سید جلیلی؛ علی نصر اصفهانی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-128

فاطمه احمدپور؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم‌نیا


تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

اصغر حضرتی ویری؛ عباس عباسپور؛ محمد اکبری محله کلائی


بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی


هوش معنوی و تعهد سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی


بررسی رابطه حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

حبیب الله دعایی؛ شهلا برجعلی لو


بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

سیدرضا سید جوادین؛ عباس نرگسیان؛ جبار باباشاهی


طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

محمدعلی حقیقی؛ نسرین جزنی؛ محمد قاسمی