نویسنده = غلامعلی طبرسا
تاثیر خودکارآمدی و خوش‌بینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48308/jpap.2023.103105

منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا


بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر تاب‌آوری سازمانی: مطالعه‌‌ای بر روی سازمان‌های کشور لبنان

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 15-31

10.48308/jpap.2023.103103

مصطفی جفال؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان


بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-32

10.48308/jpap.2023.100823

غلامعلی طبرسا؛ بهنام گراوند؛ سمیرا طاهری؛ بی تا شه بخش


به‌کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.226090.1164

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-41

10.52547/jpap.2021.222532.1074

غلامعلی طبرسا


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 115-133

10.48308/jpap.2021.100822

غلامعلی طبرسا؛ الهام ترک تبریزی؛ فرشید خمویی


سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت ‏الکترونیک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-37

10.48308/jpap.2020.96719

ارمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 16-43

10.48308/jpap.2019.96579

محمد حمیدیان؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان


تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-64

محمد رضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا؛ مهراب داراب پور