کلیدواژه‌ها = فراترکیب
فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی


پیشرانهای توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب ---- انتشار در شماره پاییز 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.220604.1013

الهه میری نژاد؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی


شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-54

10.29252/jpap.2021.100643

علی پورصمیمی؛ مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.29252/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-93

10.29252/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 123-143

مسلم باقری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ مهرداد کیانی