کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 32-56

10.52547/jpap.2021.213361.0

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-202

10.52547/jpap.2020.96776

مهنوش اصغرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری


بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 155-171

ابو الحسن حسینی؛ امیر تبسمی؛ زهرا دادفر


بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 103-128

علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری؛ جواد حمیدیراد