کلیدواژه‌ها = مدیریت جهادی
اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 89-109

محمد مهدی علی شیری؛ روح الله تولایی؛ مجتبی بیدی


ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 15-40

روح‌الله تولایی؛ سجاد شکوهیار


شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی


بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 65-86

علی نجاتبخش اصفهانی؛ ارمان باقری؛ احمد یاوری


طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 87-108

مسلم باقری؛ محسن جاجرمی‌زاده؛ مهرداد کیانی


رسانه‌ها، هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 129-154

امید حضرتی؛ محمد اکبری محله کلائی


نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه‌سازی الگوی مصرف

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 155-174

مریم حمیدزاده؛ سیده لیلا شمس‌آبادی؛ الهه همایون والا