دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، فروردین 1402، صفحه 15-184 
بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن)

صفحه 15-32

10.48308/jpap.2023.100823

غلامعلی طبرسا؛ بهنام گراوند؛ سمیرا طاهری؛ بی تا شه بخش


قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران

صفحه 33-57

10.48308/jpap.2023.102676

ایدا هنرمندی چوکامی؛ رضا واعظی؛ فتاح شریف زاد؛ حبیب الله رودساز


مطالعه طولی علل فساد اداری و روش های کنترل آن در مقاطع سال های 78 ، 88 و 99

صفحه 59-75

10.48308/jpap.2023.102677

محسن فرهادی نژاد؛ کریم بیکی


طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 77-98

10.48308/jpap.2023.103107

مریم رزمجو؛ جعفر بیک زاد؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یحیی داداش کریمی


تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی)

صفحه 99-122

10.48308/jpap.2023.103106

سمیه طالبی گرکانی؛ حسن‌رضا زین آبادی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور


الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی

صفحه 123-160

10.48308/jpap.2023.102156

علی جورسرائی؛ علی فرهادی محلی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مجتبی طبری


طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته

صفحه 161-185

10.48308/jpap.2023.103565

فریبا برومندان؛ محمدعلی سرلک؛ علیرضا موغلی؛ غلامرضا طالقانی