دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1402 
بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر تاب‌آوری سازمانی: مطالعه‌‌ای بر روی سازمان‌های کشور لبنان

صفحه 15-31

10.48308/jpap.2023.103103

مصطفی جفال؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان


ارزشیابی خط مشی های توانمندسازی استعدادهای برتر در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حوزه مدیریت و حکمرانی

صفحه 33-59

10.48308/jpap.2023.103493

حیدر نجفی رستاقی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


طراحی مدل تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا

صفحه 61-87

10.48308/jpap.2023.103489

عیسی سیلاوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ داود غلامرضایی؛ حسن درویش


مدل‌سازی ساختاری تفسیری اجرای خط‌مشی‌های قضایی با رویکردی آمیخته اکتشافی

صفحه 89-132

10.48308/jpap.2023.103404

ندا کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی


ارزیابی راهبردهای ارتباطات ون رولر

صفحه 133-153

10.48308/jpap.2021.101954

امید مهدیه


شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رفتارهای کناره‌گیرانه از سازمان؛ کاربست رویکرد دلفی فازی

صفحه 155-182

10.52547/jpap.2023.229295.1225

محمد حکاک


گذار از دولت مدرن به دولت پلتفرمی: مطالعه ای دلالت پژوهانه و مبتنی بر آموزه های اقتصاد اشتراکی

صفحه 183-210

10.52547/jpap.2023.229576.1234

محمدجواد فدائی؛ محمدرضا عطاردی؛ علی جوان‌جعفری بجنوردی