کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری استراتژیک برون‌سپاری فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 159-178

10.48308/jpap.2020.100634

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری


تأثیر تسهیم دانش، تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-154

فرج الله رهنورد؛ فاطمه باقری گله


بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 69-87

سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه شمسی


بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-86

علی عبدالهی*،؛ نازنین توکلی جوشقانی


کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

علی‌حسین کشاورزی؛ محمد وزین کریمیان


تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

فرج اله رهنورد آهن؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی؛ شهرام حافظی