کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100634

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی


تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری


بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 69-87

سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه شمسی


بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-86

علی عبدالهی*،؛ نازنین توکلی جوشقانی


تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

فرج اله رهنورد آهن؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی؛ شهرام حافظی