کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد.

چکیده

چکیده این مقاله با بررسی ادبیات موضوع مدیریت دانش در سطح جهان، ضمن تمرکز بر ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه، مهم‌ترین مسائل به‌کارگیری مدیریت دانش در سطح ملّی را مطرح می‌کند. همچنین به سیاست‌ها و روش‌هایی می‌پردازد که برای تقویت مدیریت دانش در سطوح ملّی و منطقه‌ای توسط کشورهای مختلف به‌کار گرفته شده است. بر آن مبنا، با بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ایران، پیشنهادهای کاربردی در خصوص نحوه اعمال احکام این قانون در امور فناوری اطلاعات و مدیریت دانش و اطلاعات در سطح ملّی ارائه شده است. این پیشنهادها عبارتند از: طراحی و استقرار سیستم جامع ملّی اطلاع رسانی الکترونیکی، تهیه و اجرای برنامه ارزیابی و بازنگری وب‌سایت‌های کلیه سازمان‌های مشمول قانون، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تخصص‌های ایرانیان به‌عنوان بخشی از پایگاه اطلاعات ایرانیان، شبکه‌بندی دانش بیرون و درون نظام اداری کشور، پیش‌بینی پست‌های مرتبط با مدیریت دانش در تشکیلات دستگاه‌های اجرائی، طراحی سیستم تسهیم دانش واحدهای سازمانی وسازمان‌ها با یکدیگر، ایجاد سیستم جامع رایانه‌ای پیشنهادهای ملّی، شناسایی بازنشستگان متخصص و مؤثر هر سازمان برای امکان استفاده از مشاوره آنان در واحد مربوطه و مستندسازی دانش و تجربیات آنان برای استفاده درسازمان‌های مشمول قانون.

کلیدواژه‌ها