کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 126-154

10.48308/jpap.2021.101904

علیرضا خوراکیان؛ سیده نرگس راهنما؛ قاسم اسلامی


فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 67-85

10.48308/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد


بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان با مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 155-172

علی بنیادی؛ سیروس امیر قدسی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 65-86

قدرت الله باقری؛ ارش حسنی‌نژاد؛ مجتبی نیک‌آیین؛ سید محمد خرم


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی


تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

عبدالرضا بیگی نیا؛ احمد سرداری؛ حسن نجاری نژاد