نویسنده = کرم اله دانش فرد
طراحی مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jpap.2024.232269.1317

سیدشهرام جوکارموردراز؛ عبدالخالق غلامی چنارستان؛ کرم اله دانش فرد


طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-39

10.48308/jpap.2023.102811

پاکنوش کیانی؛ علی اصغر پورعزت؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 141-159

10.52547/jpap.2022.223132.1093

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96838

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 15-42

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی