دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1398 
دانشگاه هوشمند، راهکاری برای ارتقاء رتبه ‏های‏ بین‏ المللی دانشگاه‏ ها (مورد مطالعه نظام رتبه‏ بندی ISC )

صفحه 15-40

10.48308/jpap.2019.96637

صدیقه شریفی؛ سید جلیل لاجوردی؛ علی رضائیان؛ علیرضا طالب پور


گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران

صفحه 121-148

10.48308/jpap.2019.96624

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

صفحه 41-63

10.48308/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی


مدل­سازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان در 1404

صفحه 65-88

10.48308/jpap.2019.96654

محسن ارسلان؛ رضا واعظی


ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

صفحه 89-120

10.48308/jpap.2019.96614

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

صفحه 149-174

10.48308/jpap.2019.96634

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی


شناسایی مولفه های بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته سالاری در ادرات دولتی ایران

صفحه 176-191

10.48308/jpap.2019.96605

الهام سرشار؛ روح اله سمیعی


طراحی مدل بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران

صفحه 193-215

10.48308/jpap.2019.100854

تقی محلاتی؛ پروانه گلرد؛ چنگیز والمحمدی؛ حیدر تورانی