دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهمن 1393 
ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 15-40

روح‌الله تولایی؛ سجاد شکوهیار


شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی


بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی

صفحه 65-86

علی نجاتبخش اصفهانی؛ ارمان باقری؛ احمد یاوری


طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی

صفحه 87-108

مسلم باقری؛ محسن جاجرمی‌زاده؛ مهرداد کیانی


مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 109-128

میلاد شماعی کوپائی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی


رسانه‌ها، هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران

صفحه 129-154

امید حضرتی؛ محمد اکبری محله کلائی


نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه‌سازی الگوی مصرف

صفحه 155-174

مریم حمیدزاده؛ سیده لیلا شمس‌آبادی؛ الهه همایون والا