کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
مدلسازی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 110-134

10.48308/jpap.2023.103570

معصومه مومنی مفرد؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی


مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 44-68

10.48308/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور


بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: با تأکید بر رویکرد سازمانی

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 109-128

سعید مسعودی پور؛ عرفان مصلح


ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 15-40

روح‌الله تولایی؛ سجاد شکوهیار


اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

مصطفی جعفری؛ سیامک نوری؛ داود طالبی


مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

اسماعیل فدایی نژاد؛ امیرحسین خالقی؛ میترا مهاجری