دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395 
آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 15-34

فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد علی مختاری


بررسی نگرش 10 ساله خدمت‌گیرندگان نسبت به کیفیت خدمات سازمان‌های دولتی (سری زمانی 1383 تا 1393)

صفحه 115-142

حسین عظیمی


نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

صفحه 35-55

نور محمد یعقوبی؛ عباس عرب؛ عبد الباسط مرادزاده


طراحی الگوی فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته

صفحه 57-76

سید محمد میر کمالی؛ محمد رضا حمیدی زاده


بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن

صفحه 77-104

غلامعلی طبرسا؛ محمد علی حقیقی؛ خالد المسوری


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد


تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها

صفحه 127-150

علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی؛ محمد رسول حشمتی


شناسایی الزامات و نیازمندی‌های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت خودرو

صفحه 151-171

ارزو سهرابی؛ محمد علی شاه حسینی