دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395 
آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 15-34

فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد علی مختاری


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد