کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 103-124

زهره ظهیری؛ جلال کریمی خواه؛ سید حبیب الله میر غفوری


تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 123-141

زهرا ظهیری؛ جلال کریمی‌خواه؛ سید حبیب‌الله میر غفوری