کلیدواژه‌ها = تعلق خاطر کاری
تاثیر طردشدگی در محیط کار بر رفتار خلاقانه کارکنان با تاکید بر نقش کامیابی، تعلق خاطر کاری و عزت نفس مبتنی بر سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.48308/jpap.2024.232404.1320

مرضیه دهقانی زاده؛ مهدی بنی اسد


تاثیر خودکارآمدی و خوش‌بینی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی تعلق خاطر کاری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 15-35

10.48308/jpap.2023.103105

منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا


بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 126-154

10.48308/jpap.2021.101904

علیرضا خوراکیان؛ سیده نرگس راهنما؛ قاسم اسلامی