کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.48308/jpap.2022.102000

رامین معصومی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی؛ کریم اسگندری


طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 61-90

10.52547/jpap.2023.223639.1110

محمدرضا ابراهیمی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ مریم اخوان خرازیان


ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 32-56

10.48308/jpap.2021.101900

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 75-98

10.48308/jpap.2021.100645

حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سعید صحت؛ مسعود کریم زندی


فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای مدیریت استعداد در سازمان های دولتی و عمومی

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-57

10.48308/jpap.2020.96851

حامد خامه چی؛ سعید جعفری نیا