کلیدواژه‌ها = رفتارهای انحرافی
تعداد مقالات: 2
فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی


استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی