کلیدواژه‌ها = سازمان های دولتی
تعداد مقالات: 4
واکاوی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.52547/jpap.2021.222957.1086

یوسف محمدی مقدم؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ


شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-114

10.52547/jpap.2019.96498

سید نجم الدین موسوی؛ معصومه مومنی مفرد؛ مهناز مهرابی


بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی