کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 76-97

سیروس قنبری؛ ایمان کریمی


بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 155-173

سیروس قنبری؛ ایمان کریمی


آینده‌نگاری توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در فضای مجازی با تأکید بر روش سناریو

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 133-147

مهدی عمرانی؛ محسن بهرامی؛ مسعود شفیعی*


ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ روناک صفائی فراهانی


اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

مصطفی جعفری؛ سیامک نوری؛ داود طالبی