نویسنده = بهروز قلیچ لی
به‌کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.226090.1164

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 95-114

شیما ابراهیمی؛ بهروز قلیچ لی


ارزیابی میزان آمادگی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان‌های خدماتی دولتی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 41-67

امین عمید؛ پیمان محمدی؛ بهروز قلیچ لی


بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی رضاییان؛ بهروز قلیچ لی؛ حمیدرضا نظری