نویسنده = عادل آذر
فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-73

10.29252/jpap.2021.100644

عادل آذر؛ لیلا میرزاده کوهشاهی؛ آمنه خدیور؛ عباس مقبل باعرض


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-63

10.29252/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی


ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 15-33

عادل اذر؛ کسری دولت خواهی؛ غلامرضا گودرزی