دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1400، صفحه 1-173 
ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 32-56

10.52547/jpap.2021.213361.0

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش: نسبت‌ها، روندها و خوشه‌ها

صفحه 103-125

10.52547/jpap.2021.220808.1022

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ غلامرضا حیدری؛ محمد اکبری محله کلائی