دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396 
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌ بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه بیمه آسیا)

صفحه 15-40

مریم طهرانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی؛ منصور نظری ساروقی


تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

صفحه 41-64

محمد رضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا؛ مهراب داراب پور


شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای سازمانی برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: صندوق ذخیره فرهنگیان)

صفحه 65-86

نوید نظافتی؛ رویا غفاری نیا


ارائه الگوی عملکرد شغلی کارکنان مبتنی بر هوش فرهنگی و خصیصه‌های شخصیتی با میانجی گری سازگاری میان فرهنگی (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تهران)

صفحه 87-108

نادیا ایزی؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی؛ فرزانه بیگ زاده عباسی


رابطه بین سایش اجتماعی و هم‌آفرینی با نقش میانجی عزت نفس سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های برتر ایران

صفحه 109-128

فاطمه طاهرپور


تأثیر تسهیم دانش، تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده

صفحه 129-154

فرج الله رهنورد؛ فاطمه باقری گله


بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

صفحه 155-173

سیروس قنبری؛ ایمان کریمی