دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، شهریور 1394 
ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

صفحه 15-33

عادل اذر؛ کسری دولت خواهی؛ غلامرضا گودرزی


بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری

صفحه 35-57

علی دیواندری؛ سید رضا سید جوادین؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مهرداد استیری


مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان‌های دولتی)

صفحه 59-76

حسین رحمان سرشت؛ زهره موسوی کاشی


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی

صفحه 77-102

سیامک نوری؛ علی بنیادی نائینی؛ رضا مومنی


تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

صفحه 103-124

زهره ظهیری؛ جلال کریمی خواه؛ سید حبیب الله میر غفوری


تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی

صفحه 125-149

عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری


رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی‌عدالتی، ناکامی و شخصیت

صفحه 151-173

مصطفی هادوی نژاد؛ لیلا درزی