کلیدواژه‌ها = روش شناسی کیو
شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.52547/jpap.2022.225024.1142

سارا حسین پور؛ محمد شاکر اردکانی؛ مهدی گلوردی


شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان