شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، گرایش مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.52547/jpap.2022.225024.1142

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش انجام شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع روش‌شناسی کیو می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که از بین آن‌ها تعداد 13 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌های بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی از طریق کارت‌های کیو و جدول کیو، گردآوری شده است. تحلیل داده‌های بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 27 گزاره شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 6 الگوی ذهنی شناسایی شده است که عبارت‌اند از: قوانین و خط‌مشی‌های کنترلی ضعیف سازمان، انتصاب کارکنان بی‌انگیزه، فساد در فرآیند کنترل، مشارکت ندادن کارکنان توانمند در طراحی و اجرای مکانیسم کنترل، ضعف در زیرساخت‌های انسانی، فنی و اطلاعاتی در نظام کنترلی و کنترل سلیقه‌ای.
محدودیت‌ها و پیامدها: از محدودیت‌های پژوهش حاضر دسترسی سخت به نمونه آماری به دلیل شیوع کرونا و عدم آشنایی آنان با روش کیو می‌باشد.
پیامدهای عملی: پیامدهای پژوهش حاضر به مدیران و رؤسای مالیاتی کمک می‌کند تا برای ارتقای سطح اعتماد، کارایی و تشویق افراد به مشارکت بیشتر و سخت‌کوشی در راستای نیل به اهداف سازمانی، خط‌مشی‌های مناسب‌تری را در پیش بگیرند.
ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از روش کیو برای شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان در راستای کمک به مشاوران و مجریان مالیاتی برای ارائه مشاوره و خدمات بهتر در زمینه اداره امور مالیاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying mental patterns of Gilan tax staff about barriers to effective organizational control

نویسندگان [English]

  • sara hoseinpour 1
  • mohammad shaker ardakani 2
  • mehdi golverdi 3
1 Public Administration, Organizational Behavior Management, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 assistant professor, administration management department, Ardakan University
3 Public Administration Department, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to identify the mental patterns of Gilan tax personnel about barriers to effective organizational control.
Design/Methodology/Approach: The research is a Q-methodology. The statistical population of the study in both qualitative and quantitative sections includes all employees of the Tax Affairs Department of Guilan Province, from which 13 people have been purposefully selected as a sample. Qualitative data were collected through interviews with experts and quantitative data through Q cards and table. Analysis of qualitative data using content analysis and quantitative analysis using exploratory factor analysis has led to the exploring of 27 propositions.
Research Findings: The research findings show that 6 mental patterns have been identified, which are: weak control rules and regulations of the organization, the appointment of unmotivated employees, corruption in the control process, non-participation of capable employees in designing and implementing control mechanism, weakness in human, technical and informational infrastructures in the control system and personalized control.
Limitations & Consequences: One of the limitations of the present study is the difficult access to statistical samples due to the prevalence of Corona Virus and their unfamiliarity with the Q method.
Practical Implications: The implications of the present study help managers and tax executives to adopt more appropriate policies to improve the level of trust, efficiency and encourage people to participate more and work harder to achieve organizational goals.
Initiative or value of the Article: use the Q method to identify the mental patterns of employees in order to help tax manager and executives to provide better advice and services in the field of tax affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Patterns
  • Q Methodology
  • Effective Organizational Control
  • Tax Affair Employees