نویسنده = محمد شاکر اردکانی
شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.52547/jpap.2022.225024.1142

سارا حسین پور؛ محمد شاکر اردکانی؛ مهدی گلوردی


الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی درباره عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-98

10.29252/jpap.2020.96682

محمد شاکر اردکانی؛ عطیه صابری؛ غلامرضا ملک زاده