کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی سبز
تعداد مقالات: 1
مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ابزاری در راستای پشتیبانی از استقرار توسعه پایدار

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 124-152

10.52547/jpap.2021.220842.1023

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری