کلیدواژه‌ها = جانشین پروری
واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.48308/jpap.2021.100857

غلامعلی طبرسا؛ حسین ملازاده؛ داود افروز