کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
واکاوی پدیده آواتاریسم با روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 26-41

سعید خزائی؛ علیرضا نصرتی؛ فاطمه تکلوی


ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 98-420

سجاد شکوهیار؛ علی مهماندوست**