ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو

چکیده

چکیده     امروزه فناوری اطلاعات به‌صورت فزاینده‌ای در­حال پیشرفت است و ساختار پیچیده‌ای را در برمی‌گیرد. در این شرایط بهره‌گیری از اطلاعات صحیح، دقیق، کامل و به‌روز در سیستم‌های اطلاعاتی امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. همچنین با توجه به وجود رقابت گسترده در کسب‌وکارهای مبتنی بر این حوزه، اتخاذ تصمیم‌های دقیق، به‌موقع و تأثیرگذار دارای اهمیت زیادی است. در این خصوص مدیران سازمان‌ها به‌منظور بهبود عملکرد خود نیازمند اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی، شرایط محیطی، فرصت‌ها، تهدیدات، جایگاه، وضعیت رقبا، روند اقتصادی، شرایط سیاسی و اجتماعی و غیره هستند؛ بنابراین ایجاد پایگاه‌های داده‌ای بزرگ در این مراکز و نیز تجزیه‌وتحلیل داده‌های آن، لازمه دوام و بقای سیستم‌ها است. در این میان بهره‌گیری از فناوری‌های کارا مانند داده‌کاوی به‌منظور کشف و استخراج اطلاعات پنهان از پایگاه داده‌های بزرگ، بسیار حائز اهمیت است. در سال‌های اخیر داده‌کاوی به‌طور گسترده‌ای در حوزه‌های علمی و مهندسی مانند علوم فناوری اطلاعات، ژنتیک، داروسازی، آموزش و غیره استفاده شده است. در این مقاله پژوهشگران قصد دارند با یک رویکرد آینده‌پژوهی اکتشافی از طریق روش­های تحلیل روندها و پایش روندها، افق آتی داده‌کاوی را ترسیم و کاربردهای گوناگون آن را در حوزه‌های مختلف بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها

 1. . اکرمی، م. (1387). آینده‌شناسی و آینده‌نگری.
 2. آینده‌اندیشی هست‌ها و بایدها. (1383).
 3. پدرام، ع. (1387). آینده‌پژوهی.
 4. محامدپور ثقفی، م. (1387). ارائه چارچوبی برای ارزیابی پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات. رشد فناوری.
 5. منطقی، م. (2011). آینده‌پژوهی؛ ضرورت آینده مطالعات فرهنگی و علمی.
 6. Amit Kapoor (2014). Data Mining: Past, Present and Future Scenario.
 7. Anmol Kumar، Amit Kumar Tyagi & Surendra Kumar Tyagi (2014). Data Mining: Various Issues and Challenges for Future A Short discussion on Data Mining issues for future work. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering.
 8. Annan Naidu Paidi (2012). Data Mining: Future Trends and Applications.
 9. FRANS COENEN (2011). Data mining: past, present and future.
 10. Giorgos Kollias, Vipin Kumar, Ananth Grama Karthik Kambatla.(2014) Trends in big data analytics. parallel and distributed computing.
 11. H. Liu, L. Tang, & P. S. Yu. N. Agarwal .(2012). Modeling blogger influence in a community. Social Network Analysis and Mining.
 12. Han, & Kamber. (2001). Data mining: Concepts and Techniques.
 13. Hans-Peter Kriegel · Karsten M. Borgwardt ·Peer Kr .(2007). Future trends in data mining.
 14. Huysmans, Johan; Baesens, Bart; Martens, David; Denys, Katrien; Vanthienen, Jan;. (2005). New Trends in Data Mining. Tijdschrift voor Economie en Management.
 15. Jean-Francois Boulicaut & Baptiste Jeudy (2005). CONSTRAINT-BASED DATA MINING.
 16. Jiawei Han، Lakshmanan Laks V.S. و Raymond T.Ng (1999). Constraint-Based,Multidimensional Data Mining.
 17. Jing He .(2009). Advances in Data Mining: History and Future. Third international Symposium on Information Technology.
 18. Kalpana Rangra، و Dr. K. L. Bansal. (2014). Comparative Study of Data Mining Tools.
 19. LEI XU ; CHUNXIAO JIANG ; JIAN WANG ; JIAN YUAN ; AND YONG REN .(2014) Information Security in Big Data: Privacy and Data Mining. open access, 8.
 20. Monika D. Khatri & S. Dhande (2014). History and Current and Future trends of Data mining Techniques. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies.
 21. Ohbyung Kwona; Namyeon Leea; Bongsik Shinb (2014). Data quality management, data usage experience and acquisition. Information Management, 8.
 22. PhridviRaj M.S.B. ، و GuruRao C.V (2014). Data mining – past, present and future – a typical survey on data. The 7th International Conference Interdisciplinarity in Engineering (INTER-ENG 2013).
 23. S.Hameetha Begum. (2013). Data Mining Tools and Trends – An Overview.
 24. Salmin، و Sultana et al (2009). Ubiquitous Secretary: A Ubiquitous Computing Application Based on Web Services Architecture. InternationalJournal of Multimedia and Ubiquitous Engineering.
 25. Sangeeta Goele، و Nisha Chanana (2012). DATA MINING TREND IN PAST, CURRENT AND FUTURE. International Journal of Computing & Business Research.
 26. Shonali Krishnaswamy (2005). Towards Situationawareness and Ubiquitous Data Mining for Road Safety: Rationale and Architecture for a Compelling Application. Proceedings of Conference on Intelligent Vehicles and Road Infrastructure, 16, 17.
 27. Special issue on ‘‘New Trends in Data Mining’’ NTDM (2012). Knowledge -Based Systems.
 28. Venkatadari M.، Dr. Lokanataha، & C. Reddy. (2011). A Review on Data Mining From Past to Future. International Journal of Computer Applications.
 29. Wei Fan، Albert Bifet. (2014). Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the Future.