نویسنده = حمیده علاءالدین
الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 119-150

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حمیده علاءالدین