نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.52547/jpap.2022.224439.1126

رامین معصومی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی؛ کریم اسگندری


ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 214-239

10.52547/jpap.2019.96473

سعیده فهیم؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای