نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران)

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 77-104

10.52547/jpap.2021.213831.0

محسن محمد باقری؛ اکبر اعتباریان؛ فائزه تقی پور