نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند با استفاده از روش دلفی فازی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.222712.1081

سید عبدالرسول حسینی؛ محمد قاسمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ حبیب الله سالارزهی