نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی