نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات سازمان و مدیریت و دیدگاه‌های پیرامون آن

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 148-162

10.52547/jpap.2021.213792.0

سعید کاظم پوریان؛ فاطمه محمدی؛ عبدالله توکلی