نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 157-177

10.29252/jpap.2019.100855

حبیب اله فلاح؛ اسداله مهرآرا؛ مجتبی طبری